/ nauka programowania

SQL w 5 minut.

Znany pod angielską nazwą “Structured Query Language” strukturalny języka zapytań w skrócie język SQL został rozwinięty z języka SEQUEL stworzonego przez firmę IBM.

SQL jest językiem proceduralnym należącym do grupy języków deklaratywnych.

Wyrażenia SQL są nazywane kwerendami i pozwalają one na wykonywanie operacji takich jak uzyskiwanie informacji, modyfikowanie informacji, dopisywanie (wstawianie),usuwanie, sterowanie danymi.

Podczas pracy z bazą danych zachodzi konieczność wydobycia określonych informacji, zwłaszcza takich które spełniają pożądany przez nas warunek - w tym celu wykorzystujemy właśnie język SQL.

Zapraszam Cię na bardzo szybkie wprowadzenie do świata SQL.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Rozwiń swoją karierę, sprawdź nasze kursy, lub odwiedź naszą stronę : www.zmienkariere.pl