/ porady praktyczne

Jak przygotować profesjonalnie wyglądające CV?

Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg życia”. Często zamiennie używa się skrótu CV lub pełnej nazwy „curriculum vitae” dla oznaczenia tego samego dokumentu – życiorysu zawodowego. Najprościej można powiedzieć, że CV to życiorys, choć nie ma już ono takiej formy, jak kiedyś.

Treść CV zależy od tego, czyj to jest życiorys, dlatego każde CV jest inne. Każdy z nas ma inne doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie i określone cechy, dlatego też rodzaj CV powinien odpowiadać pewnemu standardowi. W CV nie ma miejsca na używanie pełnych zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak, jak to miało miejsce w dawnym życiorysie zawodowym. W CV wymieniamy, opieramy się na faktach, używamy równoważników zdań.

CV zawiera dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także najważniejszych umiejętności i zainteresowań z zachowaniem zasad odwrotnej chronologii, czyli jako pierwsza wpisywana jest ostatnio ukończona szkoła, a w przypadku kariery zawodowej – ostatnie miejsca zatrudnienia.

Umiejętność poprawnego pisania takich dokumentów, jak CV czy list motywacyjny – gdy istnieje duża konkurencja na rynku pracy – uważana jest za jedną z ważniejszych przy poszukiwaniu wymarzonej pracy. Najistotniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest przekazywanie najważniejszych informacji, a także tych, które mogą zainteresować Twojego
potencjalnego pracodawcę. Wykształcenie oraz doświadczenie w branży to bardzo ważne i cenione atuty, jeśli jednak nie są umiejętnie wyeksponowane, Twoja aplikacja nie będzie już tak atrakcyjna, a czasem może okazać się nawet bezużyteczna.

Jakie informacje powinny zawierać poszczególne elementy CV:

 1. Curriculum vitae - nagłówek CV: można zastosować, ale nie jest to konieczne. Można użyć również samego skrótu „CV”.

 2. Dane osobowe:
  ✓ imię i nazwisko,
  ✓ adres (aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania),
  ✓ telefon,
  ✓ e-mail, (należy zwrócić uwagę na to, żeby w adresie pojawiło się imię i nazwisko lub pierwsza litera imienia i nazwisko, np. agata.kowalska@..., akowalska@...; (źle wygląda podawanie swojego nieoficjalnego adresu e-mail, ponieważ jest to nieprofesjonalne
  i może być źle odebrane przez pracodawcę),
  ✓ datę urodzenia: choć nie zawsze,
  ✓ warto umieścić też zdjęcie: należy wybrać je bardzo starannie. Fotografia powinna być profesjonalna i estetyczna. Nie wolno dołączać do CV swoich prywatnych zdjęć (np. z wakacji czy spotkania rodzinnego).

 3. Wykształcenie:
  W tym miejscu należy wpisać szkoły lub studia, które się ukończyło:

  ✓ szkoła wyższa:
  - data rozpoczęcia i zakończenia nauki,
  - nazwa uczelni,
  - kierunek,
  - specjalność (w niektórych sytuacjach można także podać tytuł pracy dyplomowej – jeśli ma to związek ze stanowiskiem, na które się aplikuje);

  ✓ szkoła średnia:
  - data rozpoczęcia i zakończenia nauki,
  - nazwa szkoły,
  - profil lub kierunek.

Należy pamiętać, że nie wpisujemy dat uczęszczania do szkoły podstawowej, ponieważ jej ukończenie jest obowiązkowe w naszym kraju. Wyjątek: jeżeli ktoś ukończył tylko szkołę podstawową, to wtedy wpisujemy to do CV.

 1. Doświadczenie zawodowe/Przebieg zatrudnienia:
  To jeden z najważniejszych elementów w CV, wpisywany zamiennie z wykształceniem,w uzasadnionych sytuacjach, jeżeli np. nasze wykształcenie nie jest tożsame z pracą,o którą się staramy. Doświadczenie zawodowe wpisuje się również w kolejności odwrotnej chronologicznie, czyli zaczynając od ostatniego. Jeśli jesteś absolwentem lub Twoja droga zawodowa dopiero się rozpoczyna, wymień ukończone staże
  oraz praktyki. Natomiast, gdy masz bardzo duże doświadczenie zawodowe, również na krótkotrwałe umowy zlecenia lub o dzieło, wykaż tylko te miejsca pracy, które są pokrewne ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

  ✓ dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pracy, (jeżeli w jednym przypadku stosujemy liczby arabskie, czyli np. 02.2001, to stosujmy je również konsekwentnie dalej. To samo dotyczy liczb rzymskich, np. II 2001),
  ✓ nazwa firmy,
  ✓ stanowisko, na którym pracowałaś/eś, krótki opis zakresu obowiązków (tyko to, co może być przydatne z punktu widzenia nowego pracodawcy). Zawsze trzeba pamiętać, aby być konsekwentnym, więc jeżeli na jednym stanowisku wypisałaś/eś po dwa, trzy obowiązki,to zastosuj tę zasadę również przy innych firmach. Jeżeli nie chcesz wpisywać zakresu
  obowiązków w ostatnim miejscu pracy, nie wpisuj ich również przy innych stanowiskach.

 2. Dodatkowe informacje:
  W tym miejscu możesz napisać o udziale w konkursach, przynależności do różnego rodzaju organizacji, itp. Tutaj również możesz wpisać także informację o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia różnych pojazdów. Pamiętaj, aby wpisywać dokładne informacje, czy np. prawo jazdy jest czynne, czy bierne i od kiedy je posiadasz. Na wielu stanowiskach to bardzo istotna informacja. W tym miejscu można również umieścić informacje o ukończonych kursach i szkoleniach. Jeżeli było ich bardzo dużo, zrób z nich oddzielny podpunkt. Należy pamiętać, aby informacja o kursach była również uszczegółowiona, np. data, firma, która przeprowadziła kurs
  oraz sama nazwa kursu.

 3. Dodatkowe umiejętności:
  O umiejętnościach pisz również precyzyjnie, a nie ogólnikowo. Jeśli: znasz język angielski, napisz, w jakim stopniu; gdy posiadasz jakieś certyfikaty, koniecznie to zaznacz; posiadasz umiejętność obsługi komputera, wyszczególnij, jakie znasz programy. Pamiętaj, że gdy napiszesz
  „znajomość pakietu Office”, to rekrutujący pomyśli, że tak samo dobrze znasz program Word, jak i Excel, czy też PowerPoint i Access. W tym miejscu można również wpisać kilka cech swojego charakteru, które mogą być potrzebne na danym stanowisku, np. kreatywność, czy skrupulatność. Wpisywanie cech charakteru nie jest jednak konieczne.

 4. Zainteresowania:
  Ten punkt jest bardzo ważny, a bywa często pomijany. Unikajmy w tym miejscu ogólników, typu „film”, „muzyka”. Napisz, jakiego rodzaju film i muzyka Cię interesują, np. filmy kryminalne, muzyka pop. Pisz prawdę, ponieważ Twoje zainteresowania mogą być jednym z tematów na rozmowie kwalifikacyjnej. Ważne jest również, aby zainteresowania były aktualne, a nie sprzed wielu lat. Pamiętaj: każdy ma jakieś zainteresowania, pasje czy hobby.

 5. Referencje:
  Jeżeli posiadasz jakiekolwiek referencje, to umieść tutaj taką informację w punktach lub punktorach, np. referencje z firmy XY. Jeżeli masz referencje słowne, to napisz, do kogo potencjalny pracodawca ma zadzwonić i umieść numer telefonu.

 6. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:
  Pamiętaj, by umieścić tę klauzulę; bez niej potencjalny pracodawca nie może nawet do Ciebie zadzwonić. Aktualna klauzula brzmi następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Klauzulę wpisujemy zamiennie: albo kursywą, albo w cudzysłowie.

 1. Czytelny podpis: w przypadku osobistego składania CV.

Informacje zawarte w CV na pewno będą weryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej, więc należy pisać prawdę. Powinno się również zadbać o to, aby poza częścią merytoryczną, postarać się również o atrakcyjną szatę graficzną. Nasze CV powinno się wyróżniać pośród innych, aby to nas zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną.

Przy pisaniu CV należy pamiętać o kilku zasadach:

 • pisz wyraźną i czytelną na wydruku komputerowym czcionką o rozmiarze 10–12 pkt; mniejsza czcionka jest mało czytelna, większa może zostać odebrana jako próba ukrycia małego doświadczenia, ponieważ daje pozory większej ilości tekstu,
 • warto zastosować punktory, wcięcia, różne style tej samej czcionki. Należy jednak zachować umiar, w innym wypadku może powstać wrażenie, że nie potrafisz wyodrębnić rzeczy ważnych; nie stosuj wielkich liter w całym tekście – wbrew pozorom nie jest to czytelne i może być źle odebrane,
 • zwracaj uwagę na formatowanie tekstu (odpowiednio ustawione marginesy,
 • wypunktowanie),
 • zawsze wysyłaj swoje CV w formacie „pdf”: wtedy będziesz mieć gwarancję, że jeżeli osoba czytająca ma inny pakiet Office, to tekst się nie poprzesuwa,
 • kompromitacją są błędy w pisowni, nawet tzw. literówki, czy też brak ogonka w „ę”. Świadczą one po prostu o braku dokładności kandydata, a czasami o lukach w wykształceniu,
 • dozwolone jest również używanie kolorów, ale stonowanych: szarości, grafitu,niebieskiego, fioletowego. Ważne, aby nie używać takich kolorów, jak czerwony, żółty,pomarańczowy, różowy, etc.

Przykładowe CV

Przykład I
Przykład II
Przykład III

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Rozwiń swoją karierę, sprawdź nasze kursy , lub odwiedź naszą stronę : www.zmienkariere.pl